Dekking

De overstromingsverzekering dekt waterschade aan uw inboedel en/of uw huis, direct of indirect veroorzaakt door een overstroming.

Benieuwd hoe groot de kans is dat u wordt getroffen door een overstroming? Check het nu!

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor overstromingsschade aan uw inboedel en/of woonhuis als gevolg van een dijkdoorbraak, het niet (goed) sluiten van een sluis of het falen van een stormvloedkering.

Waarvoor bent u niet verzekerd?

De overstromingspolis biedt onder andere geen dekking wanneer de overstromingsschade aan uw inboedel en/of woonhuis is ontstaan door hevige lokale regenval of een hoge grondwaterstand.

Waardebepaling en verzekerd bedrag

De totale waarde van uw huis wordt vastgesteld op basis van de inboedelwaardemeter van uw huidige inboedelverzekering en/of de herbouwwaardemeter van uw lopende woonhuisverzekering. U geeft deze waarde op en berekent de premie.

U bepaalt vervolgens zelf of u de volledige waarde van uw huis wilt verzekeren of slechts een deel hiervan. Dat is overigens afhankelijk van de hoogte van de premie. In veel gevallen verzekert u zelfs de gehele waarde voor niet meer dan de minimumpremie.